Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

10. Ostrovské soukání (Ohlédnutí)

mezinárodní festival dětí a mládeže

6. - 10. května 2015

English Deutsch

Přihláška, Application, Anwendung - http://bit.ly/soukani15

Česky

Vážení a milí divadelní přátelé,

uběhlo již dvacet let od uskutečnění prvního ročníku divadelního festivalu Soukání. A protože se náš festival koná jednou za dva roky, budeme v roce 2015 pořádat 10. Soukání!

Desetileté dítě se teprve rozhlíží po světě, ale vzhledem k bienále bychom možná mohli mluvit o dvacetiletém mladém člověku, který přemýšlí o své další cestě.  U vedoucích souborů by se určitě zkušenost za dvacet let mohla násobit mnohem vícekrát. Na sbírání zkušeností je to času až až. A proto jsme se rozhodli tentokráte pro téma Ohlédnutí. Vzhledem k tomu, že jste s námi sdíleli některý z ročníků, mnozí i několik, budeme moc rádi, když se s námi na 10. mezinárodním divadelním festivalu dětí a mládeže Soukání budete  6. – 10.5.  2015 ohlížet za svou tvorbou a samozřejmě přivezete své divadelní představení s dětmi tentokráte ve věku 12 – 15 let. Budete-li chtít přijet si zavzpomínat i bez dětí, rádi Vás u nás uvidíme a i v takovém případě Vám poskytneme ubytování a stravování. Jako obvykle se můžete těšit i na semináře všeho druhu a další festivalové akce. Podrobnosti Vám včas sdělíme.

Na vzpomínání s Vámi se moc těší

Irena + Walja + Jonáš


English

Dear theatre friends,

twenty years has passed from the first annual of the theatre festival Soukani. Our festival is held biennially, so in 2015 it will be 10th anniversary!

Ten years old child is only watching, how the world is running, but because it is biennially, we can talk about twenty years old young person, who’s thinking about his next way. We could multiply those years of experiences in lives of theatre leaders. This is so much time for getting new experiences, don’t you think? And that’s the reason, why we chose for this annual of the festival the theme: Looking back. You all were sharing your theatre thoughts once at least, someone a lot of times. We would be so glad, if you could be with us again, on the 10. International children and youth theatre festival Soukani on 6. – 10. 5. 2015. We would be glad, if you could look back and if you of course could bring theatre performance within You, this time with children 12-15 years old. If you would like to come and look back without children, we would certainly love to see you in Ostrov and we will provide you accomodation and food as well. As usually, you can look forward to workshops of all kind and a lot of other festival events. You’ll get all information on time.

To looking back with You is looking forward to

Irena + Walja + Jonas


Deutsch

Geehrte und liebe Theaterfreunde,

            es sind schon zwanzig Jahre  vergangen, als wir  das erstemal  mit dem Theaterfestival Soukání angefangen  haben.  Und weil wir  das Festival jede zwei Jahre veranstalten, werden wir  im Jahr 2015 schon das 10. Soukání veranstalten!

Ein zehnjähriges Kind schaut  sich um in der Welt, aber mit  Besicht zum Bienale könnten wir möglichst über  den zwanzigjährigen Menschen  sprechen, der über seinen  weiteren Weg nachdenkt.

Beim Theatergruppenleiter  könnte man mit Sicherheit über  die vielfache Erfahrung sprechen. Erfahrung zu sammeln war es mehr als genug Zeit und deshalb haben wir uns entschieden für diesmal mit dem Thema „ Zurückblickung“.

Hinsichtlich dazu, dass ihr  gemeinsam bei einigen Jahrgang mitgemacht habt, bei einigen Theatergruppen auch mehrmal, wird uns sehr  freuen, wenn ihr auch beim 10. Internationalen Kinder und Jugend Theaterfestival Soukání in den Tagen 6. – 10. 5. 2015. teilnehmen werdet und mit uns  sich umsehen  zu unsere Bildung und selbverständlich wenn ihr auch mitbringt eine Theatervorstellung mit Kinder diesmal im Alter  von 12 bis 15 Jahre.

Im Fall, dass ihr kommen wolltet  ohne Kindertheater Gruppe mit Vorstellung, wird uns auch Freude machen, wenn Sie kommen und auch im diesen Fall  leisten wir  die Unterbringung und Verpflegung.

Wie üblich können Sie sich auf Seminäre  aller Art freuen und andere Festivalaktion.

Die Einzelheiten werden wir ihnen rechtzeitig mitteilen.

Auf Zurückdenken freut sich

Irena mit Jonáš und Walja


program-obrazek.pdf program-s-minianotacemi-obrazek.pdf Program soukani_2015_workshop.pdf _mg_1555.jpg cat.jpg dsc_0024.jpg dsc_0242.jpg francie.jpg img_1511.jpg mobding.jpg na-posledni.jpg praha.jpg program-s-anotacemi-ozdobne.pdf s15-logo.jpg soukani_obrazek.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 19.4.2024